5.12.2013 ZADRŽEVANJE IN STABILNOST SULFAMETOKSAZOLA IN CIPROFLOKSACINA V TLEH
Na Univerzi v Novi Gorici je potekal eksperiment z osnovnosolci iz Sempasa. Imeli so stiri kolone iz propilenskih cevi. Dve sta bili napolnjeni z zemljo iz Loga pod Mangartom, dve pa z zemljo iz Sempetra pri Novi Gorici. Predhodno so bile le te napolnjene z vodo, z namenom izpodriniti mehurcke zraka iz kolone. Osnovnosolci so napolnili vsako kolono z 0,5 L antibiotika. V vsako izmed razlicnih kolon so nalili raztopino ciprofloksacina, s koncno koncentracijo 22,5 mg/L in raztopino sulfametoksazola s koncno koncentracijo 200 mg/L. Naposled so zbrano izcedno tekocino filtrirali in izmerili absorbanco z UV-VIS spektrofotometrom.