8.11.2013 TEHNICNI DAN
Na Visokošolskem zavodu P.D. Aquileia so organizirali Tehnicni dan na temo Direktiva nitratov in zašcita tal. Namenjen je bil uciteljem, ucencem in vsej zainteresirani javnosti. Prof. Polonca Trebše iz Univerze v Novi Gorici in doc. Marco Contin iz Univerze v Udinah sta predstavila projekt Agri-Knows ter se dotaknila Evropske direktive o varstvu tal. Sledila je predstavitev doc. Stefana Barbieri o stanju tal v Furlaniji - Julijski krajini (Friuli Venezia Giulia) in doc. Valentina Volpe, ki je spregovoril o Direktivi nitratov na tem podrocju. Studenti Visokosolskega zavoda P.D Aquileia so nato predstavili mikrokozmos eksperimente in dobljene rezultate. Na koncu je sledila razprava in zakljucki, pod vodstvom moderatorja prof. Marie De Nobili.