12.10.2013 KONFERENCA; IZOBRAZEVANJE UCITELJEV IN STUDENTOV
V soboto, 12.10.2013 je potekala v Cervignanu konferenca na temo Onesnazenost tal s tezkimi kovinami in metaloidi. Namenjena je bila uciteljem, dijakom in vsej zainteresirani javnosti. Dr. Marco Contin je najprej predstavil projekt Agri-Knows. Sledili so govori razlicnih strokovnjakov, ki se soocajo s problematiko kovin v tleh. Dr. Lutman (ARPA) je predstavil realne primere onesnazevanja na lokalni ravni, Dr. Giandon (ARPA) in Dr. Plazzota sta se dotaknila tematike dolocevanja prisotnosti tezkih kovin v tleh, prof. Lestan iz Univerze v Ljubljani pa je predstavil strategije za sanacijo tal, onesnazenih s tezkimi kovinami. Razprava in zakljucki so potekali pod vodstvom prof. Marie De Nobili.