17.12.2012 Konferenca

17. decembra je potekala v Avditoriumu v Udinah konferenca na temo Kmetijstvo in krajina. Prof. dr. Mladen Franko je najprej predstavil INTERREG projekt Agri-Knows (Prenos znanja v kmetijstvu kot dodano vrednost pri varovanju okolja). Sledilo je predavanje dr. Gabriele Cragnolini (Regionalno Gozdarstvo) na temo agrarne krajine: Raba zemljisc, vrednot in orodij za obrambo. Primer studije: Obdelava in recikliranje odpadne vode ter blata na obmocju Vietnama, je predstavil dr. Marco Contin. Dr Giuseppe Moro je spregovoril o trajnostnem kmetijstvu: Obeti za zascito vodnih teles. Na konferenci so sodelovali tudi studentje nekaterih regionalnih srednjih sol (Cervignano, Cedad, Tolmezzo in Spilimbergo) ter predstavili tematiko: Zascita okoljskega monitoringa, Studija pokritosti tal (mednarodni protokol GLOBE), metode za spremljanje fenoloskih studij - Soncni Project in Sirjenje trajnostnega kmetijstva: boljsa kakovost prehranskih izdelkov. Razprava in zakljucki so potekali pod vodstvom Ivana Snidero iz Cervignana.


Program konference