20.5.2013 PRIKAZ HORIZONTOV
Dijaki so si ogledali profil tal v okolici Biotehniške sole Nova Gorica. Raziskovalec iz Sveta za raziskovanje in eksperimentiranje v kmetijstvu iz Italije in izredna profesorica iz Univerze v Novi Gorici sta dijakom naravovarstva prikazala, kako s pomocjo dolocenega orodja in pripomockov naredimo profil tal ter kako spoznavamo in raziskujemo razlicne horizonte z njihovimi lastnostmi.