20. 9. 2013 Izobrazevanje dijakov
V laboratoriju, v Cervignanu, je potekalo predavanje prof Frana Gjoka iz DISA UNIUD za studente in ucitelje srednjih sol znanstvenih institucij. Glavna tematika predavanja je bila Ozadje in referencne vrednosti tezkih kovin v tleh. Sledilo je delo v skupinah, kjer so dijaki v laboratoriju analizirali razlicne vrste tal ter dolocevali razlicne parametre v tleh.