24.8.2013 - 29.8.2013 MEDNARODNO KMETIJSKO-ZIVILSKI SEJEM V GORNJI RADGONI
Na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni je sodelovala tudi Biotehniska sola, Solski center Nova Gorica v sklopu Konzorcija biotehniskih sol Slovenije. Predstavila se je s projektom Agri-knows, v katerem aktivno sodeluje.

Na razstavnem prostoru Biotehniske sole so tudi predstavili cilje in aktivnosti tega projekta, katerega namen je posredovati najsodobnejse znanje strokovnjakov iz razlicnih raziskovalnih in kmetijskih inštitutov na podrocju onesnazevanja okolja prihodnji generaciji tehnicnega sektorja.