7.10.2013 IZOBRAZEVANJE DIJAKOV
Na Univerzi v Novi Gorici je potekalo predavanje dijakom srednje Biotehniške sole Nova Gorica. Profesor Polonca Trebše jih je seznanila z glavnimi podrocji raziskav Univerze v Novi Gorici (prestavitev laserske detekcije, tekocinske kromatografije (HPLC), napredne oksidacijske metode za odstranjevanje onesnazil, fotokatalitske dezinfekcije, onesnazil v okolju, primer testiranja strupenosti produktov fotorazgradnje, trajnosti sistemov, trajnostne uporabe naravnih virov, razvoj digitalnih dihotomnih kljucev za dolocanje vrste, itd.). Sledil je ogled po laboratorijih, predstavitev kolonskega poskusa z antibiotikom, pregled in opis instrumentov ter analitskih metod, ki jih uporabljajo na Univerzi za dolocitev polutantov v okolju.