Dobrodošli na spletni strani revije Artepakt!

Revija Artepakt je prvič izšla oktobra 2017, izhajala bo dvakrat v akademskem letu.

Artepakt je študentska revija študentk in študentov Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Revija vsebuje novice, intervjuje, članke, reportaže, kolumne, literarna dela. Vsebine se dotikajo aktualnih, prodornih tem na področju slovenščine, jezikoslovja, literature, zgodovine, pedagogike, novih medijev, kulture in umetnosti. Pri prvi številki je sodelovalo 15 študentov iz različnih študijskih programov fakultete, in sicer Slovenistika 1. stopnja, Kulturna zgodovina 1. stopnja, Pedagoški študijski program Slovenistika 2. stopnja in Slovenistika 2. stopnja, smer literarne vede. Revijo je uredila Anika Velišček, lektorirala Ana Cukjati, oblikovala pa Mateja Konič.

  » VSTOPI