Aktivno in zdravo staranje

Naziv operacije: “Aktivno in zdravo staranje – molekularni mehanizmi, prehrana in tarčna dostava z nanodelci (AHA-MOMENT)”

Naziv upravičenca: Univerza v Novi Gorici

Kratek opis operacije:

Staranje je normalen proces, ki vodi do celične senescence in zmanjšanja delovanja tkiv v telesu. Oksidativni stres lahko, poleg ostalih okoljskih dejavnikov, bistveno pospeši procese staranja in povzroči celično degeneracijo in bolezen. Naš cilj je bolje razumeti procese staranja, kar nam bo omogočilo razviti strategije za zaščito celic in zmanjšanje posledic staranja. V okviru operacije AHA-MOMENT se osredotočamo na naslednje bistvene komponente:

  1. izboljšati osnovno razumevanje molekularnih in celičnih mehanizmov celične senescence, z namenom boljšega poznavanja molekularnih mehanizmov, ki sprožijo prehod od normalnega do patološkega staranja, vključno z degenerativnimi boleznimi;
  2. razvoj novih tehnologij za identifikacijo in proizvodnjo substanc, ki zavirajo procese staranja;
  3. razvoj novih nanotehnoloških pristopov za vnos teh substanc v tkiva in celice;
  4. razvoj novih tehnologij za evalvacijo in modeliranje celičnih funkcij in
  5. razvoj novih računalniških orodij za predvidevanje interakcij med terapevtskimi substancami in površinskimi celičnimi molekulami.

Z ozirom na široko paleto različnih ekspertiz znotraj matične institucije smo raziskovalno strategijo razdeli na sledeči sklop Raziskovalno-razvojnih projektov (RRP):

RRP 1 proučuje procese, ki vodijo do zmanjšane viabilnosti in odzivnosti celic v starajočih tkivih. Na osnovi dobljenih znanj razvijamo strategije za zaščito celic in zmanjšanje posledic teh procesov. Osredotočamo se na epigenetski molekularni zapis, ki je povezan z aktivacijo celičnega staranja in senescence. Preučujemo učinke oksidativnega stresa na epigenetske mehanizme in poskušamo identificirati kritične površinske celične markerje, ki so indikatorji zgodnjih starostnih sprememb.

RRP2 razvija modelni sistem kvasovk za proučevanje učinkov genomske (ne)stabilnosti na procese staranja. Proučujemo učinek različnih substanc iz kvasovk in sadja na nastanek celične senescence. Razvijamo celične tovarne in procese za visoko učinkovito proizvodnjo proti-starostnih substanc in funkcionalne hrane, ki spodbuja zdravo staranje.

RRP3 identificira in razvija protitelesa, specifična za celične spremembe povezane s staranjem in degenerativnimi boleznimi, določa njihove vezavne lastnosti ter testira protitelesa z vezanimi nanodelci v smislu njihove identifikacije, selekcije in separacije.

RRP4 razvija nove metode za detekcijo antioksidantov, kot tudi spojin, ki sprožajo tvorbo radikalov; sledimo njihovemu privzemu v celice in toksičnim učinkom na celičnem in molekularnem nivoju z uporabo ultra-občutljivih in hitrih analiznih metod, ki so primerne tudi za detekcijo v kombinaciji z mikrofluidnimi sistemi.

RRP5 skuša ovrednotiti povezavo med nanodelci in biološkimi molekulami na atomskem nivoju ter hkrati testira funkcionalne lastnosti konjugiranih nanodelcev, z namenom razvoja procesov in postopkov za pripravo konjugirani nanodelcev, primernih za uporabo v biomedicini.

RRP6 razvija računalniški model za proučevanje lastnosti žilnega pretoka krvi med zdravim in patološkim staranjem.

RRP7 razvija računalniški model za predvidevanje interakcij med proti-starostnimi substancami in ligandi s površinskimi molekulami, povezanimi z različnimi fazami staranja.

V raziskovalo skupino sedmih interdisciplinarnih raziskovalno-razvojnih projektov smo združili 23 raziskovalcev iz osmih Centrov in Laboratorijev Univerze v Novi Gorici.

Trajanje operacije: 15. 1. 2013 – 30. 6. 2015

Višina skupnih stroškov operacije: 999.178,00 EUR, kar predstavlja celotne upravičene javne izdatke. Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in delno Republika Slovenija (15 %)

Povezava na strani Organa upravljanja